Sunday, November 21, 2010

~ Mengenal Diri ~

Awalluddin , Makriaftullah, wa qabla makrifatullah, makrifatu al-nafsi..( Perkara yang paling penting di dalam memulakan kehidupan ini ialah mengenal Allah, dan sebelum mengenal Allah, perlu mengenal diri.. Jadi perkara yang paling penting sekali ialah MENGENAL DIRI )

No comments: